Kontaktujte nás: +420 608 121 430 (Whatsapp, Signal) | info@topeni.biz
0 Kč

Ochrana potrubí proti zamrzání a technologické ohřevy

Žádost o nabídku a technické řešení   E-Shop

Ochrana proti zamrzání 

Tepelná izolace běžně použivaná na potrubí neni dostatečnou ochranou proti zamrzáni. Delší působení teplot pod bodem mrazu na nechraněné potrubí vede k omezení dostupnosti tekoucí vody a nezřídka k poškození potrubí či ventilů. Materialní škody způsobené zamrzlým či prasklým potrubím mohou být značné. Pro úplné odstranění nebezpečí zamrznutí potrubí je nutné kompenzovat jeho tepelnou ztrátu zdrojem tepla potřebného výkonu.

V praxi je nejpoužívanějším způsobem ochrana potrubí pomocí topných kabelů. Výhodou je rychlost a jednoduchost montáže a vysoká provozní spolehlivost. Potrubí ochraněné topným kabelem je nutné zaizolovat, neboť kvalita a tloušťka tepelné izolace významně ovlivňuje instalovaný výkon topného kabelu a provozní náklady.

Pro základní ochranu potrubí se používají kabely PFP-x (x- délka kabelu 1-100m) se zabudovaným termostatem, který spíná při +3°C a vidlicí.

Technologické ohřevy

Další významná aplikace topných kabelů.

Topné kabely v kombinaci s vhodně zvolenou regulací jsou jedním ze způsobů, jak udržet medium v potrubí či zasobníků na stanovené provozní teplotě. Přesny výpočet pro použití optimalního výkonu kabelového ohřevu a tepelné izolace je nutné zpracovat v detailním návrhu.

Dohřev TUV (teplé užitkové vody)

Základní informace

Díky přímému dohřevu potrubí TUV pomocí samoregulačních topných kabelů lze zamezit chladnutí teplé vody na cestě od zásobníku až k místu odběru. Výhodou systému dohřevu TUV pomocí samoregulačních topných kabelů je, že odpadá použití zpětného cirkulačního potrubí a čerpadla, což významně snižuje pořizovací náklady.

Speciálně pro dohřev TUV nabízíme samoregulační topný kabel, pomocí kterého lze udržovat na potrubí teplotu až 70°C, což je jeden ze způsobů aktivní ochrany před výskytem většiny druhů nebezpečných bakterií Legionella.

Příklad použití dohřevu TUV

  • rodinné domy
  • bytové domy
  • nemocnice
  • hotely
  • školy

Aktuality