Kontaktujte nás: +420 608 121 430 (Whatsapp, Signal) | info@topeni.biz
0 Kč

Nejčastější dotazy ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ

Přinášíme Vám zde přehled odpovědí na nejčastější otázky z oblasti elektrického vytápění, ochrany okapů, temperování potrubí

Proč použit akumulační přímotopy s fotovoltaickými systémy.

Vzhledem k velkému nárůstu FVE a s tím spojených dotazů na využití akumulačních přímotopů Hetta® máme toto doporučení.

Topení Hetta® je vhodné pro akumulaci přebytků vyrobeného proudu. Jedna ze základních problémů výroby elektřiny je její akumulace na dobu, kdy nedochází k její produkci, což je typické pro obnovitelné zdroje. Některé tyto zdroje fungují v závislosti na daných přírodních (povětrnostních) stavů – proudění větru, svit slunce, stav vody v řekách, náhonech, směry proudění (přílivy, odliv) v moři.

V takových případech je velký požadavek na akumulaci vyrobené energie. Tato energie se dá uložit několika způsoby:

 • Pomocí akumulátorů. Akumulátory mají výhodu okamžitého použití, ale velkou nevýhodu v omezené životnosti a pořizovací hodnotě. V současnosti je životnost těchto zařízení v podstatě jednotky let, s podstatnou ztrátou kapacity úložiště.
 • Pomocí mechanické energie – například přečerpávací elektrárna nebo výroba stlačeného plynu pro další výrobu energie – což je pro běžnou domácnost nereálné, stejně jako např. chemická transformace.
 • Pomocí zásobníků tepla v případě, kdy se stejně elektřina použije na vytápění – jedná se v podstatě o nejlevnější a nejjednodušší formu akumulace energie, která může posloužit např. k ohřevu užitkové teplé vody (kombinované bojlery), akumulační nádrže pro teplou vodu pro teplovodní vytápění a akumulační přímotopy.

Tedy jedna z levných a úsporných metod úspory energie a přebytků je i využití akumulačních přímotopů Hetta®. Využití panelů je ideální v měsících, kdy je dostatek slunečního svitu, a přitom je potřeba topit (březen až květen, září až listopad). Předpokládaná úspora vznikne užitím přebytků z výroby elektřiny FVE a předpokládaným nižším množstvím počtu akumulátorů. Předpokládaná úspora (vypočtená a částečně změřená) je 7-22% spotřeby energie na vytápění, v závislosti na výkonu a typu FVE a tepelných ztrátách objektu. Z toho tedy vyplývá, že kombinace fotovoltaiky a akumulačních přímotopů dává smysl a podstatně sníží dobu návratnosti do celého systému.

Mám zájem o návrh vytápění do rodinného domku, jaké podklady vám mám zaslat?

Pro vytvoření cenové nabídky potřebujete:

 • systém topení, který chcete použít (topné kabely, topné rohože,  akumulační panely Hetta, hliníkové topné rohože pod lamino, infrazářiče)
 • rozměry místností
 • skladbu podlahy (včetně krytiny)
 • tepelné ztráty objektu (není nutné, ale urychlí vytvoření nabídky a zpřesní množství instalovaného materiálu), popř. energetickou třídu objektu

Tyto údaje jsou nezbytné pro návrh vytápění bez těchto informací lze jen těžko realizovat cenovou nabídku

Jaká bude spotřeba el. energie (kWh) a jaké budou náklady na vytápění objektu?

Roční spotřeba el.energie na elektrické topení objektu je závislá na tepelných ztrátách objektu a kvalitě zvolené regulace. Tepelné ztráta je hodnota energie, kterou musíte dodat do objektu, abyste docílili požadované teploty prostoru. Celkové roční náklady na vytápění tak závisí na spotřebě el. energie a zvolené sazbě za tuto energii. Elektrické vytápění lze provozovat v tzv. přímotopném režimu nebo akumulačním.

Jaké jsou hlavní důvody pro volbu právě elektrického vytápění?

Důvodů je celá řada, uvedeme pouze ty hlavní:

 • elektrické vytápění je nejdokonaleji regulovatelný topný systém s nejmenší měrnou spotřebou energie
 • několik posledních let, klesají ceny el. energie
 • uživatelé elektrického vytápění jsou vzhledem k dokonalé a levné regulaci schopni plně přizpůsobit svůj topný režim měnícímu se životnímu stylu a režimu
 • pořizovací hodnoty elektrických topných systémů jsou přitom významně nižší (v desítkách procent) než u jiných systémů. Tato skutečnost je velmi důležitá zejména u nových objektů s nízkou tepelnou ztrátou a tedy i s nízkou spotřebou energie na vytápění.
 • pro elektrické vytápění existují zvláštní tarify, které umožňují používat levnou energii v tzv. nízkém tarifu i pro ostatní spotřebu domácnosti. Tento fakt je, vzhledem k rostoucímu vybavení domácností el. spotřebiči, opět významným zdrojem úspor celkových nákladů na provoz domácnosti.
 • Tento zdroj energie je dostupný prakticky všude v ČR

Jak je to s provozními náklady na elektrické vytápění, vím že se jedná o pohodlné a bezobslužné vytápění, nejsou však vysoké provozní náklady neúměrné?

Uživatele by neměly zajímat pouze náklady provozní (i když jsou jistě důležité), ale tzv. celkové náklady na energie a to ještě v součtu s tzv. amortizací, tedy s částí pořizovací hodnoty. Elektrické vytápění je v tomto pohledu plně srovnatelné s vytápěním plynovým (viz. rubrika reference a novinky). Budoucí dlouhodobý vývoj cen energií lze předvídat pouze stěží, skutečností však zůstává, že zemní plyn je neobnovitelným přírodním zdrojem, jehož dobývání bude ekonomicky stále náročnější.

Slyšel jsem, že využití elektrické energie pro vytápění je neekologické a ve vyspělých zemích se od něho ustupuje. Co je na tom pravdy?

O tom zda elektrické vytápění je či není ekologické rozhoduje především způsob výroby elektrické energie. Obecně platí, že v zemích s převažující výrobou elektrické energie z pevných paliv a zemního plynu je elektrické vytápění pouze doplňkem v rozsahu cca. 10-15% vytápěných objektů, v zemích s převažující výrobou energie z jádra, případně obnovitelných zdrojů energie hraje elektrické vytápění velmi významnou roli - v zemích jako je Švédsko, Norsko, Finsko a Francie je elektrické vytápění dlouhodobě hlavním vytápěním mimo blokovou zástavbu a je jím vytápěno 30 a více procent objektů pro bydlení.
V posledních čtyřech letech je, vzhledem k liberalizaci trhu s elektřinou, citelný trend k posilování významu elektrického vytápění i v dalších zemích. Česká republika v současné době získává výrazný podíl energie z jaderných elektráren a je zde tedy předpoklad k zařazení se spíše do druhé skupiny jmenovaných zemí. V ČR je navíc v současnosti elektricky vytápěno pouze 8,4% objektů pro bydlení.

Mám zájem o pořízení elektrického vytápění, přátelé mne však upozorňují na problémy vznikající při odpojování vytápění v dobách tzv. vysokého tarifu a nefunkčnost vytápění v případech výpadku el. energie.

V současné době je stanovena podmínka vypínání vytápění ve vysokém tarifu tak, že topení může být v tzv. přímotopném režimu vypnuto max. 2 hod dopoledne a 2 hod odpoledne, přičemž maximální doba souvislého vypnutí je 1 hodina. Během uvedené doby by nemělo dojít ke snížení teploty v místnostech více jako o 1°C.
U klasického podlahového vytápění, které funguje prakticky s určitou akumulací, problém nenastane. Výjimkou mohou být spatně tepelně izolované (starší) stavby a vytápění standardními přímotopy případně topnou folii pod laminem (kde není akumulační prvek), tady doporučujeme instalaci akumulačních přímotopných panelů Hetta z naší nabídky.

Lze topné kabely a rohože dělit a krátit?

Topné kabely není možné v žádném případě dělit ani krátit. Krátit lze pouze studené konce těchto kabelů a rohoží. Rohože /tkaninu/ lze dělit i krátit a to tak, že při dělení této tkaniny nesmí být poškozena izolace topného kabelu a tento nesmí být rovněž krácen a nesmí být tento kabel namáhaný tahem. Tkaninu lze dle potřeby stříhat obyčejnými nůžkami.

Jaká je povrchová teplota topné podlahy a za jak dlouho bude teplá?

Povrchová teplota topné podlahy v obytných místnostech může být maximálně 28st.C. Povrchová teplota top. podlahy v koupelnách a umývárnách není omezená normou a tudíž může být i nad 30st.C.
Topná podlaha dosáhne požadované teploty v závislosti na konstrukci. V případě, že je topná rohož nainstalována pod dlažbou do lepidla je podlaha teplá za půl hodiny. V případě, že je tato rohož popř. kabel nainstalován do betonu /5cm/ dosáhne topná podlaha teplotu za dvě hodiny. Tyto údaje jsou však pouze informativní, neboť na tento čas má vliv ještě tepelná izolace podlahy a její ochlazování.

Jaká je životnost topných kabelů a rohoží?

Životnost obou produktů závisí na provozních hodinách, způsobu uložení a regulaci. V případě, že je topný systém i regulace správně navržena je životnost min. 30 až 50let. Horní hranice životnosti závisí na provozních hodinách topného systému. V případě špatně provedené instalace nebo návrhu se výrazně zkracuje doba životnosti.
Obecně tedy platí, že výše uvedené výrobky mají takovou životnost, jakou má stavební část. Firma na výrobky dává záruku až 10 let v případě, že jsou bezpodmínečně dodrženy pokyny pro montáž. 

Kolikrát se dává kabelů do okapů?

Topný kabel doporučujeme vložit žlabu 3x a do svodu 2x , popřípadě namrzá-li oplechování, lze přidat z kabelu vlnovku nebo zubatici. V případě tzv. samoregulačního kabelu o zvýšeném výkonu je možné instalovat kabel 1x.

Kolik stojí metr kabelu?

Kabely prodáváme v uzavřených topných smyčkách, sadách a rohožích. Důležitý při určení ceny je rozměr vyhřívané místnosti (okapu) a množství potřebného výkonu (W).

Není to nebezpečné?

V západní Evropě se tyto systémy používají již celou řadu let. Bezpečnost je zaručena vysokou kvalitou a spolehlivou konstrukcí kabelů. Topný vodič je izolován a opatřen ochranným opletením, které je při instalaci spojeno s ochranným vodičem. Všechny komponenty jsou schváleny Elektrotechnickým zkušebním ústavem v Praze Tróji, popřípadě jinou certifikační autoritou.

Jak se může kabel opravit, když dojde k poškození, nebo navrtání?

Pokud jsou při instalaci splněny veškeré předpisy a pokyny je riziko poruchy velmi malé. Většinou dojde k poškození kabelu mechanicky, nejčastěji při pokládání kabelu nebo vrtáním děr. V případě poruchy je možné poškozené místo najít, odstranit dlažbu pouze v jeho nejbližším okolí a pomocí souprav REPKIT opravit. Tuto službu zajišťuje výrobce soupravy Teplá dlažba.

Je nutná regulace kabelů?

Ano. Doporučujeme regulaci, protože topný kabel má provozní teplotu až 70°C a tak by se po podlaze nebylo příjemné chodit. Stejně tak doporučujeme regulaci při ochraně okapů, venkovních ploch a potrubí, kabel bude topit jen v kritickém období a tím dochází k velké úspoře energie.

Kolik je potřeba W na m2?

Záleží hlavně na tom, jde-li o hlavní vytápění, nebo temperaci. U hlavního vytápění jsou nejdůležitější tepelné ztráty (u nízkoenergetických objektů to často bývá i okolo 60W/m2. Nemáme-li, tyto informace instaluje se cca 80-160W/m2.

Jaký doporučujete termostat?

Záleží na tom jde–li o místnost trvale obývanou (obývací pokoj, kuchyň, ložnice, dětský pokoj…) doporučujeme vám inteligentní programovatelný (týdenní) termostat s adaptivní funkcí.
U programovatelných termostatů si nastavíme např. při všedních dnech 4 režimy teplot a termostat topí jen, když potřebujete a tak platí pouze „potřebnou“ spotřebovanou energii (u neprogramovatelného termostatu trvá asi 40 minut než teplota podlahy má příjemnou požadovanou teplotu). V technických a málo obyvatelných prostorech záleží pouze na Vás, jakou zvolíte regulaci.

Stačí, když budeme vyhřívat pouze kousek před vanou?

Doporučujeme vyhřívat, co největší volnou plochu koupelny. Protože např. Topná rohož 1,1m2- 180W vám nemůže vyhřát koupelnu o rozměru 3x2m….6m2. Pokud se i tak rozhodnete, stěrkovaní je proces nevratný a může se stát, že vám nebude teplo od podlahy, jak jste si představovali. Ušetřených 500 Kč, je pak nedobrou investicí.

Stačí, když budeme vyhřívat pouze kousek žlabu-okapu a co svod?

Doporučujeme vyhřívat celou okapovou soustavu. Topný kabel doporučujeme vložit žlabu 3x a do svodu 2x, popřípadě namrzá-li oplechování přidat z kabelu vlnovku, nebo zubatici. Máte-li dojem, nebo zamrzá jen část okapu a budeme-li vyhřívat je tuto část může stát (a to se z většinou stává), že se led „přestěhuje dál“. Nejhorší však bývá vyhřívání pouze žlabu, svodu- odtátá voda okamžitě zamrzá.

Např. žlab 11metrů a svod 4,5metru. Budete vyhřívat pouze žlab 11metrůx3 …nejbližší topná smyčka je kabel TO-2S-35m za 2800 Kč, svod nechcete, ale to by stačil kabel TO-2S-42m o 130 Kč dražší. Koupíte kratší kabel a v zimě zjistíte, že se led dostal do svodu. Musíte dokoupit nový kabel tzn. svod 4,5m x2 – TO-2S -8m za 1290 Kč. Cenový rozdíl a novou práci řemeslníka (musí kabel připojit) si hravě spočítáte.

Jaký druh kabelů doporučujete např. do koupelny?

Doporučujeme vyhřívat celou volnou plochu v koupelně a to nejlépe sadou Teplá dlažba. To je set připravený pro konečnou realizaci vyhřívání podlahy vaší koupelny. Sada obsahuje vše potřebné: topný kabel, upevňovací prvky, krabička KP-68, 2 chráničky (husí krky) a termostat s podlahovým čidlem (i s variantou plně programovatelného) a zákazník dokupuje pouze lepidlo, mazaninu a dlaždice.

Jaký druh kabelů doporučujete např. do obývacího pokoje?

Vyhříváme plochu, která má zpravidla pravidelný tvar (obdélník, čtverec…) můžeme použít Topnou rohož o síle kabelu od 3 do 4 mm, profil podlahy se nám zdvihne s dlaždicí a stěrkou asi o 1,5 cm. Doporučujeme k rohoži regulaci, topný kabel dosahuje teploty až 70°C.

Používají se kabely na vyhřívání venkovních ploch před ledem a sněhem?

Topnými kabely vyhříváme i venkovní plochy. Doporučujeme z důvodu výkonu (250W-350W/m2) kvalitní regulaci. Např. termostat ETO2 s vlhkostně-teplotním čidlem ETOG. Kabely se často instalují jen v pásech na kola směřující ke garáži.

Používají se kabely i k ochraně potrubí proti zamrzání?

Topnými kabely můžeme ochraňovat i potrubí. Na potrubí s menšími průměry použijeme topný kabel s termostatem PFP se zástrčkou do zásuvky. Na větší průměry doporučujeme speciální samoregulační kabely.

Jakou má Teplá dlažba životnost?

U topných kabelů se předpokládá životnost 50 let; kabel v podlaze není vystaven vysokým teplotám jako jiné topné spirály. Proto se nepřepaluje jako např. topné tyče v konvektorech, boilerech apod. Výrobce topných kabelů dává prodlouženou záruku při splnění všech podmínek instalace.

Co když se kabel v betonové podlaze spálí?

Pokud jsou při instalaci splněny veškeré předpisy a pokyny, je riziko poruchy velmi malé. Většinou dojde k poškození kabelu mechanicky, nejčastěji při pokládání kabelu nebo vrtáním děr. V případě poruchy je možné poškozené místo najít, odstranit dlažbu pouze v jeho nejbližším okolí a pomocí souprav REPKIT opravit. Tuto službu zajišťuje výrobce soupravy Teplá dlažba.

Slyšela jsem, že podlahové vytápění není zdravé pro krevní oběh?

Tyto obavy mají původ v době, kdy se s podlahovými systémy začínalo. V 80. letech min. století probíhaly v Československu první montáže podlahových systémů. Objekty v té době měli velmi špatné tepelně-izolační vlastnosti; pro vyhřátí prostoru bylo třeba udržovat vysokou teplotu podlahy. Dnešní stavby mají mnohonásobně lepší parametry; k vytápění na teplotu 20°C postačí obvykle teplota podlahy cca 25 – 28°C. Rovněž v používané regulaci je veliký rozdíl. Jedinou tehdy dostupnou regulací byly nepřesné bimetalové termostaty. Dnes k podlahovým systémům navrhujeme pouze přesné elektronické termostaty, které jsou schopny snímat teplotu vzduchu nebo podlahy s přesností 0,5°C. Přehřátí nášlapné vrstvy proto můžeme vyloučit.

Do jaké hmoty se zalévají topné kabely?

Při aplikaci pro hlavní vytápění obvykle do betonu. Může být prostý nebo zušlechtěný plastifikátory (nejsou nutné). Jedná-li se tenkovrstvé systémy (rohože, Teplá dlažba), doporučujeme zakrývání vrstvou samonivelační stěrky, nebo přímo lepidlem na dlažbu. Sortiment těchto hmot je široký, na trhu působí řada výrobců. Z nabídky vybírejte materiály, které jsou označeny jako flexibilní (FLEX, FLEXO, FLEXI,...) – jsou schopny přenášet pnutí, které vzniká při rozehřívání podlahy. Konkrétního výrobce nepreferujeme.

Bude vadit, když si v místnosti kde plánuji podlahové topení nechám malý radiátor?

Nebude, je to častý způsob použití podlahových topných systémů. Zcela běžná je např. v koupelně kombinace podlahového vytápění a topného žebříku.

Jak je to dnes s cenou elektřiny?

Předpokládám, že se zajímáte o hlavní vytápění. Obecně tvrdím, že elektrické vytápění je naprosto srovnatelné s jinými topnými médii a já i moji kolegové hájíme toto tvrzení při každé příležitosti. Finanční náročnost systému je dána součtem několika položek: Hned na počátku se potkáte s pořizovacími náklady. Tuto částku je třeba rozpočítat do životnosti systému (obvykle se uvažuje 10 – 15 let) a vzniklý podíl přičíst k roční spotřebě. Pořizovací náklady bych seřadil zhruba následovně: nejlevnější elektrické přímotopy – následují elektrické topné kabely – radiátorové trubkové systémy – teplovodní podlahové vytápění - tepelná čerpadla. Druhou částí jsou tolik probírané provozní náklady (cena za 1 kWh energie). Tady lze snadno srovnávat, protože i cena plynu je dnes účtována v kWh. Tuto položku má elektřina vyšší než jiné média, ale pozor – elektřina má 100% účinnost, ke kotlům je třeba přičíst cca 10% přirážku na nižší účinnost. Třetí součástí jsou „ostatní energie“ v objektu. Je to položka v téměř všech odhadech opomíjená a přitom právě ta staví v konečném součtu elektrické systémy do mnohem lepšího světla, než se obecně soudí. Cena elektřiny v „přímotopné“ sazbě (D45, D57)  a za tuto cenu běží všechny spotřebiče v domácnosti (televize, lednička, rychlovarná konvice,...). Domácnosti s jiným druhem vytápění využívají obvykle „bytovou“ sazbu D02 . Rozdíl pak vychází v průměru 4 – 5000 Kč/rok. Z uvedeného vyplývá, že nelze vytrhnout jednu položku z energií v domácnosti tak, jak to bohužel činí náš denní tisk. Dalo by se samozřejmě diskutovat o životnostech jednotlivých systémů, nákladech na údržbu, atd. Existuje jedna univerzální rada jak ušetřit: energii vůbec nespotřebovat (zateplení, regulace vytápění, rozumné větrání, ekonomické spotřebiče, ...., ale to je jiné téma).

Je třeba zapojovat podlahové topení přes proudový chránič?

Ano. Předepisuje ho ČSN 33 2000 7-753 odst. 413.1

Zákazník požaduje instalovat podlahové vytápění. Kterými ČSN se mám řídit?

Všemi. Ale vážně - kromě obecné ČSN 33 2000-4-41 (ochrana před úrazem elektrickým proudem) je důležitá zejména ČSN 33 2000-7-753 (podlahové a stropní vytápění). Dále příslušné odstavce ČSN 33 2000-7-701 (prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory) a ČSN 33 2000-7-702(elektrická instalace plaveckých bazénů a fontán).

Po rekonstrukci mi zbyl starý termostat od elektrických kamen. Mohu jím řídit podlahové topení?

Ne. Při podlahovém vytápění, je potřebné kontrolovat teplotu podlahy, je tedy nezbytné použít termostat s podlahovým čidlem.

Aktuality