Kontaktujte nás: +420 608 121 430 (Whatsapp, Signal) | info@topeni.biz
0 Kč

 

Všeobecné obchodní podmínky www.topeni.biz

článek 1 - Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy mezi firmou Topení severní Čechy s.r.o (dále jen "prodávající"), a jejími zákazníky (dále také "kupující") v oblasti prodeje zboží.

Prodávající: prodávajícím se rozumí firma Topení severní Čechy s.r.o., Vinohradní 79, Šimonovice 46312, IČ25040049. Firma se zabývá především projekcí a prodejem kabelových topných systémů a akumulačních přímotopů Hetta®.

Kupující: kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu při registraci pouze své nezbytné kontaktní údaje, které jsou potřebné pro vyřízení jeho objednávky, případně údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

článek 2 - Bezpečnost a ochrana informací

Registrací na stránkách internetového obchodu www.topeni.biz souhlasí registrovaná osoba se shromažďováním a používáním základních informací o své osobě a nákupech. Provozovatel internetového obchodu www.topeni.biz a www.hetta.cz, zaručuje všem zákazníkům tohoto internetového obchodu ochranu jejich osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, a zároveň se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkající se objednaného zboží (sdělení nutných údajů: jméno, telefon a dodací adresa přepravci). Dohled nad dodržováním práv ochrany osobních údajů vykonává Úřad na ochranu osobních údajů, u kterého je prodávající registrován.

dne 25. května 2018 vstupuje v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR), které upracuje podmínky zpracování osobních údajů. Rádi bychom Vás informovali, že veškeré Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány ze zákonného důvodu a pouze za účelem zpracování objednávky a/nebo registrace, kterou vytvoříte na našem e-shopu, či v rámci zpracování dotazu prostřednictvím telefonního, nebo e-mailového kontaktu. Souhlas se zpracováním lze kdykoliv vzít zpět, a to zasláním e-mailu na info@topeni.biz

Osobní údaje z e-shopu jsou zpracovávány po celou délku záruční doby, po kterou Vám garantujeme kvalitu a jakost dodaných produktů, poté po dobu, požadovanou zákonem. Osobní údaje, zaslané na kontaktní e-mail, jsou zpracovávány v závislosti na povaze zprávy, v rámci objednávky po dobu jejího zpracování, e-maily s dotazy mažeme do dvou týdnů od vyřízení dotazu. Berte prosím na vědomí, že dle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět zasláním emailu na info@topeni.biz,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Přeje-li si registrovaná osoba, aby údaje o její osobě byly vymazány nebo nechce-li přijímat informační newsletter, pro jehož odebírání se registrovala, informuje o tom provozovatele internetového obchodu www.topeni.biz na e-mailové adrese info@topeni.biz

článek 3 - Kancelář a vzorkovna 

 se nachází na adrese Vinohradní 79, Šimonovice-Liberec (dále jen "kancelář"), veškerá jednání je nutno domluvit telefonicky na 608121430 nebo mailem info@topeni.biz

článek 4 - Ceny

Platné ceny  jsou k dispozici na našich stránkách www.topeni.biz. Případné slevy se nesčítají. Ceny jsou uvedeny včetně DPH a zákonných poplatků. V případě zaslání do zahraničí, není součástí ceny clo ani další místní poplatky, které jsou nákladem kupujícího.

článek 5 - Objednávání

Kupující kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí e-mailem nebo telefonicky cenu a pravděpodobný termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč (CZK) vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.  

článek 6 - Odstoupení od smlouvy

V souladu s ustanovením par. 1829 odst. 1 Obč. Z., má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolným přepravcem. V případě odstoupení se ruší kupní smlouva od počátku. Zboží musí být vráceno prodávajícímu do 14 dní od odstoupení od smlouvy. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní částky.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutné splnit níže uvedené podmínky:

 • Odeslat e-mail na adresu info@topeni.biz s následujícím textem: "Žádám o jednostranné odstoupení od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a žádám o vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:.....................".
 • Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu, záručního listu, případně přiložené baterie atd.), s veškerými identifikačními prvky (etikety, nálepky). Neposílejte zboží na dobírku - takové nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Veškeré náklady na zaslání zpět prodejci jsou náklady kupujícího. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. V případě, že byl přiložen ke zboží také dárkový předmět, musí být navrácen také tento dárkový předmět za dodržení výše uvedených náležitostí. Byla-li uskutečněna objednávka více kusů (stejného nebo různého) zboží, jejíž celková cena přesáhla hranici ceny pro zaslání objednávky bez účtování přepravy a platby, a je-li ve 14ti denní lhůtě vrácena část tohoto objednaného zboží, může být od částky za vrácené zboží odečten poplatek za příslušnou - zákazníkem zvolenou, přepravu a platbu.
 • Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání, a které nebylo v době objednávky skladem a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí. Možnost odstoupit od smlouvy se rovněž nevztahuje na dodávku zboží s hodnotou proměnnou v čase.
 • Dovolujeme si informovat kupující, že v případě odstoupení od smlouvy jim mohou být, účtovány náklady spojené s poštovným a vrácením uhrazené částky (vrácená částka může být ponížena o tyto vzniklé náklady).
 • Žádáte-li odstoupení od smlouvy, dbejte na to, aby obalový materiál zboží nebyl zároveň vnějším obalem zásilky, neboť velmi často dochází k znehodnocení tohoto obalového materiálu a náklady na znovuzabalení by Vám byly vyúčtovány při vracení uhrazené částky.
 • Právnická a firemní osoba je povinna při vrácení/ výměně zboží uhradit manipulační poplatek 10% ze základní ceny zboží, minimálně však Kč 500,- (změna faktury, telefonická komunikace, přetestování, přijetí na sklad) a náklady na přepravu (dle skutečnosti).

článek 7 - Informace o produktech

Informace o zboží nabízeném v internetovém obchodě topeni.biz prodávajícího, mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

 článek 8 - Platební podmínky

 • platba v hotovosti při osobním převzetí zboží v prodejně (zboží objednané v internetovém obchodě www.topeni.biz
 • bezhotovostní platba předem na účet v České republice, na účet na Slovensku. Bankovní převod a připsání částky na účet prodávajícího může trvat 1 - 5 dnů. Po připsání celkové částky na účet  prodávajícího, bude skladové zboží odesláno. Skladové zboží bude při vytvoření objednávky rezervováno a neskladové objednáno. Zboží bude rezervováno sedm dní. Nebude-li celková částka do této doby připsána na účet prodávajícího, a nedomluví-li se kupující s prodávajícím jinak, bude objednávka po této době stornována bez předchozího upozornění.
 • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od kupujícího osoba pověřená přepravcem).
 • Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

článek 9 - Dodací podmínky

Osobní odběr :

Objednané zboží je možné vyzvednout po potvrzení objednávky na adrese vzorkovny po předchozí dohodě viz článek 3. Zboží bude rezervováno sedm dní. Nedomluví-li se kupující s prodávajícím jinak, bude objednávka po této době stornována bez předchozího upozornění.

Zaslání prostřednictvím smluvního přepravce:

Zboží, které je skladem, bude odesláno kupujícímu v den připsání celkové částky na účet prodávajícího, případně první následující pracovní den.

Pokud nebude adresát zastižen na udané dodací adrese, domluví se s přepravcem na individuálním doručení. Zásilka může být na depu přepravce uložena deset dní. Pokud není zásilka doručena či vyzvednuta, vrací se po deseti dnech zpátky k nám. Za opětovné zaslání účtujeme vždy přepravné.

Reklamace přepravy zboží

Každý kupující je povinen ihned po převzetí zkontrolovat obsah zásilky a poškozené zboží ihned na místě reklamovat příslušnému zaměstnanci dopravní služby. Na pozdější reklamace nabude brán zřetel.

Je nutno zkontrolovat praskliny, oděrky. Bohužel máme zkušenost, že zákazník reklamuje takto zboží, které sám poškodí. Zkontrolujte ihned po převzetí obsah, dopravce vyčká. V případě poškození nás kontaktujte až v případě, že již máte vyplněný protokol se zápisem o škodě u řidiče. Bez tohoto  NENÍ možné proplatit věc poškozenou během přepravy.

Na reklamace mechanického poškození výrobku po podpisu dodacího listu nebude brán zřetel s ohledem na přepravní podmínky přepravce.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu druhu přepravy - zejména z časových důvodů, změna ceny přepravy je závislá na dohodě prodávajícího s kupujícím.

V případě výměny popř. vrácení zboží mimo tyto obchodní podmínky a zákonem předepsanými pravidly, je zákazníkovi účtován manipulační poplatek ve výši 400Kč za panel Hetta®, 200Kč za jinou položku.

Dodání do zahraničí (jiného než Slovenská republika) záleží na konkrétní domluvě s prodávajícím. Zájemce kontaktuje prodávajícího na e-mailovou adresu info@topeni.biz

Doprava firemním vozidlem - týká se panelů Hetta, popř. smluvně ostatního sortimentu.
Veškerá doprava a pomoc při složení je za první uzaviratelné dveře v přízemí. Další transport lze dohodnout za úplatu, objednávku vynešení je nutno zadat s objednávkou zboží!

článek 10 - Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího zde.

článek 11 – Vyhledání dokladů

Vyhledání dokladů (faktur, nabídek, objednávek) z roku který není běžný, se účtuje částkou 500kč bez DPH za jeden doklad. Doklady z běžného roku se vyhledávají zdarma.

článek 12 - Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01. ledna 2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Upravené podmínky budou včas zveřejněny na stránkách internetového obchodu topeni.biz. Kupující souhlasí s použitím a zasláním faktury v elektronické podobě do e-mailové schránky, po doručení zásilky.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Veškeré další obchodní vztahy mezi dodavatelem a zákazníkem, které nepostihují tyto obchodní podmínky, se řídí platnými zákony ČR, Obchodním zákoníkem a Občanským zákoníkem.

Voráček Václav
jednatel 

2023-01-31
Liberec

 

Aktuality